WC1132 ผ้าหนังกลับ

WC1132 ผ้าหนังกลับ

Quantity:

รายละเอียดสินค้า

WC1132 เป็นหนังกลับเทียมหน้าเดียว ด้านหลังเป็นผ้า มีจุดเด่นที่ด้านกลับมีขนที่ชัดเจนคล้ายหนังกลับแท้ๆ

ราคาหลาละ 115 บาท

Product name

WC1132-01

WC1132-02

WC1132-03

WC1132-04

WC1132-05

WC1132-06

WC1132-07

WC1132-08

WC1132-09

WC1132-10

WC1132-11

WC1132-12