WP0065

Quantity:

รายละเอียดสินค้า

WP0065  ผ้าหนังพียูลายเปลือกไม้ เนื้อนิ่ม หลังผ้าขน ผ้าหน้ากว้าง 54 นิ้ว หนา 1 มม. เหมาะใช้ทำกระเป๋า รองเท้า

ราคาหลาละ 120 บาท

Product name

WP0065-01

WP0065-02

WP0065-03

WP0065-04

WP0065-05

WP0065-06

WP0065-07

WP0065-08

WP0065-09

WP0065-10

WP0065-11

WP0065-12

WP0065-13