WC0545

Quantity:

รายละเอียดสินค้า

WC0545  ผ้าแก้ว หรือผ้าหนังเทียม พียู ผิวเรียบเงา เนื้อบาง ด้านหลังเป็นผ้า หนา 0.6 มม. หน้ากว้าง 54 นิ้ว เหมาะใช้กับรองเท้า กระเป๋า หรือใช้หุ้มชิ้นเช่น ปกแฟ้ม กล่องเครื่องสำอาง เป็นต้น

ราคาหลาละ 95 บาท

Product name

WC0545-01

WC0545-04

WC0545-05

WC0545-07

WC0545-08

WC0545-09

WC0545-10

WC0545-11

WC0545-12

WC0545-13

WC0545-16

WC0545-17

WC0545-20

WC0545-22

WC0545-23

WC0545-26

WC0545-28

WC0545-32